chamcuu.net

Châm cứu Acupuncture +... Châm cứu cổ truyền Việt Nam. Trải nghiệm sự khác biệt từ y học cổ đại

Trang chủ / vi / Tin tức châm cứu / Vì sao châm cứu chữa được bệnh?


Vì sao châm cứu chữa được bệnh?

Châm cứu Cổ truyền Acupuncture Hà Nội, Việt Nam
Châm cứu học hay Đông y học nói chung được xây dựng trên những học thuyết khí hóa, Âm dương, Ngũ hành, Tạng tượng, Kinh mạch...Muốn vận dụng một cách đúng đắn, chúng ta cần nắm vững các học thuyết trên

KHÍ: Mọi hiện tượng và sự vật đều có cơ sở vật chất của chúng, Đông y học đã khái quát các vật chất đó thành khái niệm KHÍ. Vậy khi nói đến Khí là nói đến một cơ sở vật chất nào đó.

HÓA: mọi hiện tượng và sự vật luôn luôn biến chuyển vận động không ngừng, Đông y học đã khái quát mọi vận động trên bằng khái niệm Hóa.

Vậy khi nói đến Hóa là nói đến sự biến hóa, vận động như thế nào đó.

Khí Hóa là hai khái niệm triết học dùng để chỉ các chất nào đó, vận động như thế nào đó để sinh ra hiện tượng và sự vật nào đó. CÒn cụ thể chất gì, chuyển biến ra sao lại tùy theo khả năng phát hiện của Khoa học tự nhiên.

Châm cứu học đặc biệt chú ý đến cá dạng năng lượng từ cơ thể phát ra hay từ bên ngoài đưa vào. ĐÓ là những thuộc tính, những biểu hiện của Khí Hóa.

Vi vật chất vô cùng tận, nên KHí hóa cũng vô cùng tận, không chỉ định một vật thể chuyển hóa cụ thể nào cả. Trái lại mọi vật thể vận động được phát hiện đều thuộc về Khí hóa và làm sáng tỏ thêm khái niệm của nó.
Khí hóa, nhờ có nội dung như trên, đã tồn tại với thời gian, vượt lên sự tương đối của mọi học thuyết khoa học tự nhiên về cấu tạo vật chất, bao trùm lên tất cả mọi vật thể và vận động, nên là đối tượng chung của mọi ngành y học kể cả châm cứu học.

Để cơ thể có thể tồn tại và phát triển thì nó phải có hệ thống cơ thể sinh lý. Không phải là một cơ quan độc lập mà là một hệ thống cơ quan bộ phận dựa trên 5 cơ năng phổ biến, được diễn tả bằng 12 mô hình cơ thể sinh lý học (12 tạng tượng - theo Đông y)

Tỳ - Vị: Vận hóa, tiêu hóa
Phế - Đại: Vận khí, hô hấp
Thận - Bàng: Điều hòa nội môi, tiết niệu, sinh dục
Can - Đởm: Vận động cơ, hành động
Tâm - Tiểu: Sản nhiệt, tuần hoàn, tâm thần kinh
Bào - Tam: Phụ sản nhiệt, tuần hoàn, tâm thần kinh

Điều cần chú ý là tên của các tạng phủ chỉ là những danh từ mà Đông y dùng để gọi các hệ thống cơ thể sinh lý học CHỨ không phải chỉ các cơ quan theo nghĩa đen của chúng.

Mỗi hệ thống tạng phủ bao gồm những cơ quan bộ phận cùng thực hiện một số chức năng nhất định. Nhưng con người là một hệ thống thống nhất, do đó các tạng tượng không tách rời nhau mà quan hệ với nhau một cách chặt chẽ. Nói đến tạng tượng thật ra là nói đến toàn thể cơ thể đứng từ góc độ tạng tượng đó mà xét. Nói cách khác, tuy phân tác ra nhưng không độc lập, tạng tượng này quan hệ với nhiều cơ quan bộ phận của các tạng tượng khác, cái được nêu lên chỉ có ý nghĩa lâm sàng nổi bật mà thôi.

Trong mỗi hệ thống tạng tượng có nhiều cơ quan bộ phận mà người ta đã biết hay chưa biết, nhưng chắc chắn chúng liên hệ mật thiết với nhau. Ngoài thần kinh, mạch máu, còn có một hệ thống liên lạc nữa là các đường Kinh vận hành khí hóa. Đố là sởi chỉ xuyên suốt các cơ quan bộ phận và liên hệ đến 5 cơ năng phổ biến của một hệ thống tạng tượng. Như vậy, 12 đường kinh là 12 đại biểu của 12 mô hình cơ thể sinh lý học.

Mặt khác, trong thực tiễn của ngành châm cứu, có 12 đường kinh mà hiện nay ta chưa hiểu biết đầy đủ cấu trúc của chúng. Chúng chẳng phải là thần kinh, chẳng phải là mạch máu, chẳng phải là một tổng thể gồm thần kinh, mạch máu mà là một hiện thực nào đó bao trùm lên tất cả các cơ quan bộ phận, kể các những mối quan hệ giữa chúng - tức thần kinh, mạch máu.

Trên đường kinh cũng như ngoài đường kinh, có những huyệt liên hệ đến từng cơ năng phổ biến của các tạng tượng, Khi chaam cứu vào huyệt trên, ta có thể thay đổi tình trạng cơ năng tương ứng với nó tại tạng tượng nhất định.

Như vậy, kinh mạch có nội dung quan trọng vừa đại biểu cho tạng tượng, vừa bằng các huyệt vị của chúng, ta thay đổi được tình trạng của các cơ năng phổ biến.
--
Ví dụ trước mắt chúng ta có nhiều ổ khóa khác nhau, mỗi ổ khóa phải có một chìa khóa riêng mới mở ra được. Ấy vậy mà người thợ khóa đã mở được tất cả các ổ khóa trên chỉ bằng một vài que sắt rất đơn giản.

Trong y học cũng vậy, cơ thể con người có rất nhiều cơ quan bộ phận với những cấu tạo hình thể, chức năng khác nhau và vô cùng phức tạp. Việc này đòi hỏi sự nghiên cứu nắm tình hình riêng của từng cơ quan bộ phận, từng chức năng hoạt động và cách giải quyết riêng khi các cơ quan bộ phận đó bị bệnh. Làm như vậy thì chẳng khác gì đòi hỏi người thợ hóa phải có tất cả mọi chìa khóa riêng cho mỗi loại ổ khóa. Có thể nào có được một vài chìa khóa chung, đơn giản, phổ biến để mở ra sự hiểu biết về mọi cơ quan trong cơ thể và để giải quyết bệnh tật bằng một phương pháp chung không? Y học cổ truyền phương Đông đã cống hiến cho chúng ta ba chìa khóa đó.

1. Những cái chung nhất của hoạt động trong cơ thể con người là 5 cơ năng phổ biến: Phát động, Phát nhiệt, Tiết xuất, Hấp thu và Tàng trữ. Năm cơ năng phổ biến này liên hệ hưng phấn và ức chế lẫn nhau một cách biện chứng, chúng qui định mọi hiện tượng sinh lý và bệnh lý của con người. Đó là một chìa khóa chung thứ nhất của việc chẩn bệnh.

2. Những cái chung nhất của nhiều cơ quan bộ phận trong con người là các đường kinh, mỗi đường kinh là một cái gốc, một 'sợi chỉ đỏ' xuyên suốt một tập thể nhiều cơ quan bộ phận (tạng tượng). Nắm được cái gốc này là nắm được cái chung nhất của nhiều cơ quan bộ phận mà nhiều khi chúng ta không biết tới. Đó là chìa khóa thứ hai của việc chẩn bệnh

3. Cái chung của moi cơ quan và cơ năng qui định bệnh tật là hoặc vượng lên hoặc là suy xuống. Nguyên tắc điều trị cơ bản nhất là tăng cái suy lên, giảm các vượng xuống. Đó là chìa khóa thứ ba của việc trị bệnh

TÓM LẠI, mục đính của việc chẩn đoán trong châm cứu học là xác định bệnh chứng do rối loạn cơ năng của đường kinh nào, từ đó đưa tới mục đích của việc điều trị là châm cứu các huyệt vị nhằm điều chỉnh chúng


Từ khóa: : chuyên mục:

Compiled by Quỳnh châm cứu 2012