chamcuu.net

Châm cứu Acupuncture +... Châm cứu cổ truyền Việt Nam. Trải nghiệm sự khác biệt từ y học cổ đại

Trang chủ / vi / Tin tức châm cứu / Dự trắc có những phương pháp nào


Dự trắc có những phương pháp nào

các phương pháp dự đoán

Gieo quẻ
Thuật dự trắc khác nhau cũng có những đặc điểm không thể đồng nhất. Dự trắc quẻ và xem chữ ký thiên về dự đoán những sự kiện cụ thể, xem tứ trụ và chiêm tinh chủ yếu thiên về đoán mệnh của cả cuộc đời. Về mặt bản chất, dự trắc quẻ và xem chữ ký đều là bắt nguồn từ cảm ứng của người trung gian, còn xem tứ trụ và xem chiêm tinh là xem cảm ứng theo các chòm sao trên trời. Thường thì cảm ứng của việc gieo quẻ là thời kỳ ngắn, chớp nhoáng, còn cảm ứng theo các chòm sao trên trời là thời kỳ dài, liên tục. Tuy nhiên cũng cần chú ý thời gian ngắn dài và sự mạnh yếu của mức độ cảm ứng không có mối liên hệ nào.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa

Từ khóa: : chuyên mục:

Compiled by Quỳnh châm cứu 2012